Du thuyền đã qua sử dụng

Tin tức về xu hướng siêu du thuyền và du thuyền hạng sang hàng đầu thế giới

PERSHING

PERSHING 5X

Năm sản xuất: 2020
Vị trí: Ý
Nhà phân phối: Italian Yacht Store

RIVA

RIVA 76' BAHAMAS

Năm sản xuất: 2020
Vị trí: Ý
Nhà phân phối: FERRETTI GROUP

RIVA

RIVA 76' PERSEO

Năm sản xuất: 2019
Vị trí: La Spezia, Ý
Nhà phân phối: FERRETTI GROUP

CUSTOM LINE

CUSTOM LINE NAVETTA 28

Năm sản xuất: 2019
Vị trí: Slovenia
Nhà phân phối: MENNYACHT Group

RIVA

RIVA 88' DOMINO

Năm sản xuất: 2013
Vị trí: La Spezia, Ý
Nhà phân phối: Italian Yacht Store

PERSHING

PERSHING 8X

Năm sản xuất: 2019
Vị trí: Montenegro
Nhà phân phối: VENTURA YACHTS S.L. MAIN OFFICE

FERRETTI YACHTS

FERRETTI YACHTS 850

Năm sản xuất: 2018
Vị trí: Tây Ban Nha
Nhà phân phối: VENTURA UK LIMITED

RIVA

RIVA 56' RIVALE

Năm sản xuất: 2018
Vị trí: Pháp
Nhà phân phối: VENTURA UK LIMITED

FERRETTI YACHTS

FERRETTI YACHTS 550

Năm sản xuất: 2017
Vị trí: Pháp
Nhà phân phối: VENTURA YACHTS S.L. MAIN OFFICE

FERRETTI YACHTS

FERRETTI YACHTS 650

Năm sản xuất: 2013
Vị trí: Pháp
Nhà phân phối: ABYS S.A.S.

RIVA

RIVA 38' RIVAMARE

Năm sản xuất: 2017
Vị trí: Pháp
Nhà phân phối: ABYS S.A.S.

RIVA

RIVA 76' PERSEO

Năm sản xuất: 2013
Vị trí: Mallorca, Tây Ban Nha
Nhà phân phối: VENTURA YACHTS S.L. MAIN OFFICE

PERSHING

PERSHING 70'

Năm sản xuất: 2017
Vị trí: Marina de Vilamoura, Bồ Đào Nha
Nhà phân phối: ConsulYachts

CUSTOM LINE

CUSTOM LINE NAVETTA 28

Năm sản xuất: 2016
Vị trí: Rome, Ý
Nhà phân phối: Italian Yacht Store

PERSHING

PERSHING 70'

Năm sản xuất: 2016
Vị trí: Barcelona, Tây Ban Nha
Nhà phân phối: VENTURA YACHTS S.L. MAIN OFFICE

PERSHING

PERSHING 74'

Năm sản xuất: 2016
Vị trí: Ibiza, Tây Ban Nha
Nhà phân phối: VENTURA UK LIMITED

PERSHING

PERSHING 92

Năm sản xuất: 2016
Vị trí: PALMA DE MALLORCA, Tây Ban Nha
Nhà phân phối: ITALIAN YACHT CENTRE

RIVA

RIVA 44' RIVARAMA SUPER

Năm sản xuất: 2014
Vị trí: Mallorca, Tây Ban Nha
Nhà phân phối: VENTURA UK LIMITED

PERSHING

Pershing 64'

Năm sản xuất: 2013
Vị trí: Caribbean, Columbia
Nhà phân phối: VENTURA YACHTS S.L. MAIN OFFICE

RIVA

Riva 52' Rivale

Năm sản xuất: 2013
Vị trí: Port Vell, Barcelona, Tây Ban Nha
Nhà phân phối: VENTURA UK LIMITED
Scroll to Top